Belastingen

De maatregelen die betrekking hebben op de inkomsten van de overheid zijn onderverdeeld in vier hoofdtypen belastingen: de ‘Loon- en inkomstenbelasting’, de ‘Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)’ de ’Vennootschapsbelasting (Vpb)’ en ‘Overige Heffingen’. Bij sommige categorieën maakt het programma nog een verdere opsplitsing, bijvoorbeeld naar maatregelen die betrekking op de belastingtarieven of op aftrekposten.

Binnenhof (Original by PhareannaH)