Verkeer en Waterstaat (10,3 miljard euro)

In de categorie Verkeer en Waterstaat gaat het om de jaarlijkse overheidsuitgaven voor de financiering en bekostiging van de aanleg, het onderhoud, het gebruik en het beheer van onze infrastructuur (o.a. hoofdwegen, spoorwegen en waterwegen).

De belangrijkste collectieve uitgaven voor verkeer en waterstaat zijn hieronder opgenomen (in miljarden euro’s).

Spoorwegen en openbaar vervoer 5,0
Aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels 2,5
Dijken en kustbescherming 1,5
Waterwegen 0,9
Ruimtelijke ordening 0,3
U kunt deze maatregel alleen invullen als u maatregel ongewijzigd laat.

Verlagen van de uitgaven voor de aanleg van infrastructuur

Toelichting

Met deze maatregel verlaag je de uitgaven voor de aanleg van nieuwe infrastructuur in Nederland. Het gaat bijvoorbeeld om snelwegen, spoorwegen en bruggen.

U kunt deze maatregel alleen invullen als u maatregel ongewijzigd laat.

Verhogen van de uitgaven voor de aanleg van infrastructuur

Toelichting

Met deze maatregel verhoog je de uitgaven voor de aanleg van nieuwe infrastructuur in Nederland. Het gaat bijvoorbeeld om snelwegen, spoorwegen en bruggen.

U kunt deze maatregel alleen invullen als u maatregel ongewijzigd laat.

Verlagen van de uitgaven voor onderhoud infrastructuur

Toelichting

Met deze maatregel verlaag je de uitgaven voor het onderhoud van bestaande infrastructuur in Nederland. Het gaat bijvoorbeeld om snelwegen, spoorwegen en bruggen.

U kunt deze maatregel alleen invullen als u maatregel ongewijzigd laat.

Verhogen van de uitgaven voor het spoor en openbaar vervoer

Toelichting

Met deze maatregel verhoog je specifiek de uitgaven voor het spoor en openbaarvervoer. Op die manier wordt de capaciteit en kwaliteit van het openbaar vervoer vergroot. Mensen zullen eerder voor de trein of bus kiezen waardoor de files afnemen en het milieu verbetert.

U kunt deze maatregel alleen invullen als u maatregel ongewijzigd laat.

Invoeren van een kilometerbeprijzing

Toelichting

Met deze maatregel voer je een kilometerbeprijzing in. Met een kilometerheffing wordt gemotoriseerd verkeer belast op basis van het aantal gereden kilometers. Dit wordt bijgehouden met behulp van GPS systeem in de auto. De heffing kan zodanig aangepast worden om verkeer op drukke wegen te ontmoedigen en de mobiliteit te vergroten. Ook kan de heffing aangepast worden naar type voertuig en de daaraan gerelateerde CO2-uitstoot om op een efficiëntere manier milieudoelstellingen te realiseren.

U kunt het systeem invoeren zodat het kostenneutraal is, doordat enkele belastingen als de Belasting op Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) op de import van voertuigen worden afgeschaft. Je kunt er ook voor kiezen de kilometerheffing in te voeren zodat het systeem per saldo 1 of 2 miljard euro extra oplevert.

U kunt deze maatregel alleen invullen als u maatregel ongewijzigd laat.

Binnenhof (Original by PhareannaH)