Mijn Nederland

Je hebt niet voldoende maatregelen geselecteerd. Zodra je 10 of meer maatregelen hebt doorgevoerd ter waarde van minimaal 10 miljard euro, kun je hier de resultaten van jouw beleid zien.

Uit het verleden blijkt dat met de verkiezingsprogramma's van de belangrijkste politieke partijen veelal bedragen van tussen de 20 en 40 miljard euro zijn gemoeid. Het aantal voorgestelde maatregelen lag doorgaans tussen de 15 en 30. Bij de opzet van dit programma is daarmee rekening gehouden. Om de werkelijkheid zoveel mogelijk te benaderen, is voor de berekening van de economische effecten van je beleid nodig dat je minimaal 10 maatregelen selecteert die een totaal vertegenwoordigen van ten minste 10 miljard euro.

Binnenhof (Original by PhareannaH)